User Date Faction
Andy Zhao

Andy Zhao

Padawan

Sith Empire
Lorin Jarus

Lorin Jarus

Youngling

Jedi Order
Ula Rook

Ula Rook

Youngling

Hutt Cartel
Arron Clon

Arron Clon

Youngling

Galactic Republic
Storin Clasp

Storin Clasp

Youngling

Not placed
Spleto Corvac

Spleto Corvac

Youngling

Hutt Cartel
Mary Stones

Mary Stones

Youngling

Jedi Order
Rorthan Corpi

Rorthan Corpi

Youngling

Jedi Order
Ishaam Vandar

Ishaam Vandar

Youngling

Jedi Order
Vilo Ren

Vilo Ren

Youngling

Sith Empire
Uzne Avronkoa

Uzne Avronkoa

Youngling

Galactic Republic
Solana Vericus

Solana Vericus

Youngling

Jedi Order
Larry Davenport

Larry Davenport

Youngling

Sith Empire
Fyre Throne

Fyre Throne

Youngling

Sith Empire
Renwick Arlidor

Renwick Arlidor

Youngling

Sith Empire
Tiago Kenji

Tiago Kenji

Youngling

Jedi Order
Daniel Kenobi

Daniel Kenobi

Youngling

Galactic Republic
Lin Starr

Lin Starr

Youngling

Galactic Republic
Frank Olsson

Frank Olsson

Youngling

Jedi Order
Rae Charlton

Rae Charlton

Youngling

Galactic Republic
cloe short

cloe short

Youngling

Sith Empire
Tom Grez

Tom Grez

Youngling

Jedi Order
Ajax Carter

Ajax Carter

Youngling

Jedi Order
Sucked into a wormhole

Sucked into a wormhole

Padawan

Sith Empire
Sucked into a wormhole

Sucked into a wormhole

Youngling

Sith Empire