User Date Faction
Xorina Gbee

Xorina Gbee

Youngling

Sith Empire
marzcorman eeee

marzcorman eeee

Youngling

Sith Empire
Simion Simeon

Simion Simeon

Youngling

Sith Empire
Rafail Simeon

Rafail Simeon

Youngling

Not placed
Nico Coletti

Nico Coletti

Youngling

Hutt Cartel
Jordan Mitchell

Jordan Mitchell

Youngling

Sith Empire
Finis Beren

Finis Beren

Citizen

Sith Empire
Nono Chichi

Nono Chichi

Youngling

Sith Empire
Aora Miantha

Aora Miantha

Youngling

Sith Empire
Amy Kentwell

Amy Kentwell

Youngling

Jedi Order
Addison Bolt

Addison Bolt

Youngling

Sith Empire
levon kenney

levon kenney

Youngling

Sith Empire
Lexis Teir

Lexis Teir

Youngling

Sith Empire
Kathaleen Trueman

Kathaleen Trueman

Youngling

Sith Empire
aspen pyrite

aspen pyrite

Youngling

Sith Empire
Curtis Ray

Curtis Ray

Youngling

Hutt Cartel
James Lake

James Lake

Youngling

Galactic Republic
Quill Firestone

Quill Firestone

Youngling

Galactic Republic
Charlie Long

Charlie Long

Youngling

Jedi Order
Seraphina Aelius

Seraphina Aelius

Youngling

Galactic Republic
skyheart Eclipse

skyheart Eclipse

Youngling

Not placed
Test Testing

Test Testing

Youngling

Not placed
Kimberly Ross

Kimberly Ross

Youngling

Sith Empire
Mae Wren

Mae Wren

Youngling

Jedi Order
Mary Hillwood

Mary Hillwood

Youngling

Jedi Order